Thiết kế website du lịch vận tải Hà Chung

thiết kế website du lịch, thiết kế website vận tải, thiết kế website, thiết kế website hải phòng

Thiết kế website du lịch vận tải Hà Chung

Thiết kế website du lịch vận tải Hà Chung

KHÁI QUÁT V DOANH NGHIP.

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần thương mại Hà Chung

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 31 phường Cam Gía - TP Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

- Đăng ký kinh doanh số: 4600835008

Do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 19 tháng 5 năm 2010, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 24 tháng 06 năm 2015.      

- Đại diện theo pháp luật: Ông Đào Vit Chung - Chức vụ: Tng Giám đc

- CMTND số 090608056 do CA Thái Nguyên cấp ngày 06 tháng 10 năm 2007

- Ngành, ngh kinh doanh:  Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân được vào đâu; Bán buôn nhiên liệu rắn lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; bán buôn đồ uống, đại lí môi giới đấu giá; vận tải hành khách đường bộ khác; vận tải hang hóa bằng đường bộ; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Đại lí du lịch; điều hành tour du lịch; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch, tổ chức xúc tiến và giới thiệu thương mại.  

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ CHUNG

Địa chỉ : Tổ 31, Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên

Điện Thoại: 02806.286.806 - Fax: 02803.842.989

Email: info@hachung.com.vn

Website: hachung.vn

Công nghệ thiết kế website

Công nghệ tân tiến, tối ưu nhất trên mọi trình duyệt: HTML5, CSS3, PHP, MySQL ...

Thiet ke web Hai Phong voi HTML5
Thiet ke web hai phong voi css3
Thiet ke website Hai Phong voi PHP
Thiet ke web Hai Phong voi Mysql
Thiết kế web Hải Phòngử với Java