Thiết kế website trung tâm liêt kết Đào Tạo

thiet ke web đào tạo, thiết kế website trung tâm, thiết kế website hải phòng, thiết kế web, thiet ke website

Trung tâm Liên kết đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Trung tâm Liên kết đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Tên tiếng Việt: Trung tâm Liên kết Đào tạo

Tên tiếng Anh:  Centre for Education Co-operation

Tên viết tắt trong giao dịch:  CEC

Trụ sở: Số 118, đường Cát Bi, quận Hải An, Tp. Hải  Phòng.

Website: www.cec.viettronics.edu.vn, Điện thoại:  031.626.5368

Fax: 0313726972          Email: trungtamlienketdaotao@viettronics.edu.vn

Công nghệ thiết kế website

Công nghệ tân tiến, tối ưu nhất trên mọi trình duyệt: HTML5, CSS3, PHP, MySQL ...

Thiet ke web Hai Phong voi HTML5
Thiet ke web hai phong voi css3
Thiet ke website Hai Phong voi PHP
Thiet ke web Hai Phong voi Mysql
Thiết kế web Hải Phòngử với Java